Poskytuji IT služby do EU. Jaký to má dopad na DPH?

Web illustrations by Storyset

Jste IT developer, grafik nebo pracujete online a dodáváte svou službu zahraniční firmě v rámci EU? Možná si myslíte, že vám stačí pouze jednou za měsíc vystavit fakturu a počkat na peníze, stejně tak, jako by to bylo, kdybyste stejnou službu poskytovali českému plátci DPH. Jenomže tak jednoduché to bohužel není. I když se na první pohled může zdát, že neděláte nic jinak, jenom svou službu prodáte místo české firmě jiné firmě třeba v Německu, nejspíš proto, že vám nabídli lepší práci nebo vyšší finanční odměnu. Určitému dopadu na DPH se v tomto případě ale nevyhnete. Nicméně nezoufejte, nic hrozného vás nečeká, ale je potřeba splnit všechny zákonné povinnosti. Pro představu, jsme všechno podstatné shrnuli níže v článku.

Poskytování služeb do EU – neplátce DPH

Ve chvíli, kdy jste poskytli službu firmě z jiného členského státu EU, tak máte povinnost stát se takzvanou “identifikovanou osobou”. To je stav, kdy jste z pohledu DPH v tuzemsku stále neplátcem DPH, nicméně pro obchodování se zahraničím vystupujete jako plátce DPH, respektive dostanete přidělené DIČ, které je ale platné pouze pro přeshraniční obchody.

Povinnost registrace k identifikované osobě

Povinnost registrace vám vzniká na základě §6i Zákona o DPH, který zjednodušeně řečeno říká, že pokud jste neplátce DPH, tak máte povinnost zaregistrovat se k IO ode dne poskytnutí služby firmě z jiného členského státu EU. Na registraci pak máte 15 dnů od tohoto dne.

Souhrnné hlášení

Každý měsíc, kdy takové služby provedete, vás čeká povinnost v podobě souhrnného hlášení. Tento formulář se podává ale pouze v případě, kdy jste služby do EU poskytli. Pokud byste například nějaký měsíc fakturovali jenom v tuzemsku, tak pak vám tato povinnost odpadá a podávat nic nemusíte.

Obrat pro DPH

Asi vás zároveň taky zajímá, jak to bude s případným sledováním obratu pro registraci ke klasickému plátcovství DPH. Tady byste si nejspíš mysleli, že budete pořád počítat, kdy překročíte dva miliony korun za dvanáct měsíců po sobě jdoucích, což je sice pravda, ale platí to zase pouze u služeb, které poskytujete v tuzemsku. Služby, které poskytnete do zahraničí, se do tohoto obratu nezapočítávají.

Finanční dopady identifikované osoby

Ještě jsme si nezodpověděli jednu důležitou otázku. Musím jako identifikovaná osoba platit DPH? Tady vás celkem uklidním, ze služeb poskytnutých do EU žádné DPH neodvádíte, pouze musíte splňovat administrativní povinnosti v podobě registrace a podávání příslušných formulářů. Zároveň ale nemáte nárok na odpočet DPH při nákupech, jako tomu mají běžní plátci.

Poskytování služeb do EU – plátce DPH

Pokud již jste plátci DPH, tak vám rozhodně odpadá povinnost registrace k identifikované osobě a situace pro vás bude o malinko jednodušší. Jinak ovšem i pro vás platí všechno výše popsané, tedy nutnost uvedení vystavené faktury do přiznání k DPH a povinnost podání souhrnného hlášení. Souhrnné hlášení budete podávat ale pouze v situaci, kdy budete mít nějaké plnění do EU. Nicméně na rozdíl od identifikované osoby máte jednu velkou výhodu, a tou je možnost nároku na odpočet DPH při nákupech.

Autor: Ing. Eliška Tatarková