Kdy se stanu plátcem DPH a co to pro mě znamená

Ne každý podnikatel se orientuje v DPH jako ryba ve vodě, obzvlášť pro začínající podnikatele je orientace v zákonech a nutné administrativě občas peklo. V tomto článku si proto přiblížíme alespoň základní odpovědi na otázky kdy se stanu plátcem DPH a jaké mi z toho plynou povinnosti.

Kdy se stanu plátcem DPH?

Zákon definuje jasně, kdy je možné nebo spíš povinné stát se plátcem DPH. Způsobů jak se stát plátcem DPH je relativně mnoho, teď si ale přiblížíme ty, se kterými se v podnikatelském životě setkáte nejčastěji:

Dobrovolná registrace

Možná se to někomu může zdát zvláštní, ale jsou situace, kdy se některým podnikatelům vyplatí stát se dobrovolně plátcem DPH, tedy bez toho, aniž by to po něm vyžadoval přímo zákon. Může to být například kvůli odpočtu DPH při prodeji majetku, z důvodu prodeje zboží či služeb do jiných států EU, nebo například jenom pro to, že to snad po něm vyžaduje jeho zákazník. Možností je opravdu mnoho.

V případě, že se chcete stát plátcem DPH, musíte nejprve podat přihlášku k registraci k DPH na finanční úřad. Finanční úřady ale velmi často vyžadují doložení různých informací a důkazů k tomu, že opravdu vykonáváte podnikatelskou činnost a že se nechcete stát plátcem DPH pouze z toho důvodu, že vymámíte ze státu peníze a pak zmizíte za hranicemi. Připravte se tedy na to, že to nemusí skončit jenom jednoduchým podáním formuláře, ale naopak delší komunikací s finančním úřadem, kdy se může dokonce i stát, že vám žádost zamítnou.

Překročení obratu

Asi vůbec nejčastějším důvodem k registraci k DPH je překročení obratu 2 miliony korun. Pozor na to, obrat se počítá za 12 měsíců po sobě jdoucích, nikoliv za kalendářní rok. Pokud víte, že se této částce blížíte, začněte si obrat hlídat ideálně na měsíční bázi, vždy po ukončení fakturace za daný měsíc, ať předejdete zbytečným nepříjemnostem. Pokud obrat překročíte, musíte do 15ti dnů po skončení měsíce podat formulář k registraci k DPH a od následujícího měsíce se stáváte plátcem, tzn. pokud například překročíte obrat v dubnu, do 15. května musíte podat žádost o registraci a od 1. června jste plátcem DPH.

Identifikovaná osoba

Spoustu podnikatelů si to možná neuvědomuje, ale do režimu takzvané identifikované osoby se podnikatel může dostat velmi snadno. Stačí koupě nebo prodej služby případně zboží ze zahraničí. Typickým příkladem je, pokud si podnikatel a zároveň neplátce DPH zaplatí třeba reklamu na Googlu. Google je totiž zahraniční subjekt, a tím pádem už při prvním takovém nákupu vzniká povinnost registrace. Bohužel identifikovaná osoba zároveň nemá na rozdíl od plátce nárok na odpočet, a proto z takového nákupu má povinnost ještě odvést DPH.

Dalším způsobem jak se stanu identifikovanou osobou může být situace, kdy jako podnikatel poskytnu svou službu do zahraničí. Můžeme zůstat u příkladu s Googlem, kdy nahraju nějaké video na Youtube a dostanu provizi za příjem z reklam. Jedná se zase o situaci, kdy obchoduji se zahraničním subjektem, a proto mám povinnost registrace k IO. Na rozdíl od prvního příkladu nemusím odvádět DPH z poskytnuté služby, ale mám povinnost podat souhrnné hlášení.

Pro úplnost, identifikovaná osoba není plátcem DPH v pravém slova smyslu, má pouze některé povinnosti, které se týkají i plátců, na druhou stranu si ale nemůže nárokovat odpočet DPH při nákupu. Zde je potřeba mít se na pozoru při obchodování se zahraničím, velmi často se totiž vyplatí zaregistrovat se dobrovolně k DPH.

Co plátcovství DPH přináší?

S plátcovstvím je spojena řada administrativních povinností, které je třeba dodržovat. Všechno se zakládá na přesné evidenci všech dokladů, jak vydaných tak i přijatých. Základní princip ze kterého se u výpočtu DPH vychází je, že se vezme součet DPH u všech vystavených faktur a odečte se od něj součet DPH všech přijatých faktur, rozdílem je pak výsledné DPH k platbě, případně pokud součet vystavených faktur je nižší než těch přijatých, tak pak se jedná o tzv. nadměrný odpočet, tj. přeplatek na DPH, který finanční úřad vrátí na účet. Samozřejmě u samotného výpočtu je spoustu specifických případů a výjimek, kdy je výpočet DPH mnohem komplikovanější, ale pro představu základní princip poslouží dostatečně.

Hlavní povinností spojené s plátcovstvím je pak pravidelné odevzdávání formulářů, většinou na měsíční bázi. Jedná se především o přiznání k DPH, kontrolní hlášení, souhrnné hlášení a přiznání k OSS. Žádný strach, většinou se vás budou týkat pouze některé formuláře, nicméně není radno brát tyto povinnosti na lehkou váhu a je nutné dodržovat všechny termíny pro jejich odevzdání a platbu. Mnohdy jsou na nedodržení podmínek vázány nemalé pokuty. Každý podnikatel by měl mít určitě o těchto povinnostech povědomí, ale určitě doporučuji se vždy obrátit na odborníka.

Autor: Eliška Tatarková