Jak na vystavené faktury při prodeji přes eshop

Eshop - jak vystavit fakturu

Eshopy již před dlouhou dobou postupně začaly nahrazovat některé kamenné prodejny a jejich existence je pro nás úplně přirozená. Tak či tak, jejich vývoj stále není u konce, přes pandemickou situaci byly dokonce mnohdy jediným způsobem prodeje pro spoustu podnikatelů a často se touto formou prodávaly zboží či služby, u kterých bychom to ani nečekali. Některé eshopy vytvořené z nečekané potřeby zanikly a někdy naopak podnikatelé zjistili, že nový eshop skvěle doplňuje jejich nabídku třeba i v kamenné prodejně.

Založit si jednoduchý eshop není dnes nic složitého, a pokud nad eshopem zatím třeba jenom přemýšlíte, nebo už snad nějaký provozujete, pojďme si spolu projít základní situace, které vás můžou při vystavování faktur potkat. Samozřejmě prodávat lze prakticky cokoliv, ale nejčastější důvod založení eshopu je právě prodej zboží a na to se v článku zaměříme.

Vystavení faktury a jejich automatizace

Většina platforem pro tvorbu eshopu má v sobě již fakturační systém vázaný na objednávky a samozřejmě i sklady. Ve chvíli kdy zákazník vytvoří objednávku a ta je následně expedovaná, tak systém automaticky vytvoří fakturu k prodanému zboží a pošle jej zákazníkovi na mail. Při větším množství objednávek je taková automatizace úplně nezbytná, čím víc takových činností dovede eshopová platforma zautomatizovat, tím lépe.

Samozřejmě v systému eshopu není možné vést účetnictví a vytvářet z toho plynoucí daňová přiznání, a proto je data z eshopu nutné dostat do plnohodnotného účetního systému. V lepším případě půjde data dostat do účetního softwaru přes API, ale ve většině případů dobře poslouží i export a import dat přes xml. Záleží na tom, jaký eshop a jaký účetní software právě používáte, naštěstí pro spoustu z nich již existují připravené šablony.

U zboží je důležitý jeho pohyb

Prodej zboží z pohledu DPH

Při prodeji zboží je nejdůležitější pohlídat si režim prodeje z pohledu DPH, předejdete tím totiž potenciálním problémům s finančním úřadem a budete vědět, s jakou marží můžete při prodeji kalkulovat. U zboží je třeba si uvědomit, že jde hlavně o jeho pohyb, tj. odkud kam zboží putuje. Pokud budeme vycházet z toho, že zboží máme vždy v tuzemsku a ne někde ve skladu za hranicemi, pak mohou nastat tyto tři situace:

Prodej zboží v CZ

Jedná se o nejčastější situaci, kdy máme český eshop, který prodává zboží primárně českým zákazníkům. Samozřejmě zde záleží na tom, zda jste plátci DPH nebo ještě ne. Pokud plátci nejste, tak DPH neřešíte, tj. nemůžete si odečíst DPH při nákupu zboží, ale na druhou stranu ho ani při prodeji zboží neodvádíte. Nevztahuje se na vás ani žádná povinnost podávat přiznání, ale důležité je hlídat si obrat a registrovat se k plátcovství při jeho překročení (pozn. obrat pro DPH je 2 miliony Kč za 12 měsíců po sobě jdoucích).

Pokud ale plátci jste, tak musíte z každého prodaného zboží odvádět i DPH a samozřejmě vést evidenci s tím spojenou (podávat přiznání atp.). Nicméně narozdíl od neplátce si můžete odečíst DPH z nákupu zboží a ve výsledku platíte DPH pouze z realizované marže. Samo sebou si také odečítáte DPH ze všech provozních výdajů, jako například nájem kanceláře, energie, telefon, počítač, auto, atd.

Prodej zboží v EU

Situace, kdy prodáváte zboží mimo ČR, ale v rámci EU, je už trochu složitější. Tady je potřeba rozlišovat, zda zboží prodáváte jinému plátci DPH nebo konečnému zákazníkovi. Rozdíl si přiblížíme na příkladu.

Český eshop prodává zboží slovenské firmě (plátci DPH) a zboží putuje pomocí přepravce z ČR na SK. Toto je ideální situace, kdy faktura za zboží bude vystavena v tzv. reverse-charge, zjednodušeně řečeno faktura bude vystavena s nulovým DPH a slovenská firma si DPH na druhé straně vyměří sama dle slovenské legislativy.

Druhou situací je, že stejné zboží prodáte konečnému zákazníkovi (neplátci DPH) a tady se to může trochu komplikovat. Záleží totiž na tom, v jaké hodnotě prodané zboží bude. Zde je potřeba hlídat obrat prodeje neplátcům do celé EU, který je 10 000 eur za kalendářní rok. Pozor ale na to, že tato hranice se počítá dohromady za všechny prodeje do celé EU. Když tedy prodáte zboží za 5 000 eur na Slovensko a pak za 6 000 eur do Polska, tak už jste překročili obrat. Po překročení obratu se registrujete do režimu OSS (one stop shop), díky kterému zboží fakturujete se sazbou DPH toho daného státu a tuto daň odvádíte specializovanému finančnímu úřadu v ČR, který pak DPH přepošle daným státům. A co když jenom prodáte nárazově zboží za pár eur na Slovensko a obrat nepřekročíte? Pak jednoduše vystavíte stejnou fakturu, jakou byste vystavili zákazníkovi v ČR, tedy s českou DPH a dál nic neřešíte.

Prodej zboží mimo eu

V situaci, kdy váš odběratel sídlí za hranicemi Evropské unie, tak tento prodej je od DPH osvobozený, ale zároveň vám pořád zůstává výhoda nároku na odpočet. Zjednodušeně řečeno, pokud třeba koupíte nějaké zboží od českého výrobce, DPH z této faktury vám vrátí finanční úřad a když to stejné zboží prodáte do USA, tak z něj už žádné DPH neodvádíte. Pozor ale na to, že samotný vývoz zboží musíte prokázat, typicky celním dokladem a přepravou.

Tak to bylo alespoň základní shrnutí fakturace při prodeji zboží. Určitě berte na vědomí, že některé situace jsou mnohem složitější, a pokud nějaký způsob prodeje zvažujete poprvé, ověřte si, že máte pod palcem všechny administrativní povinnosti, které musíte splňovat. Ať se prodeji daří!

Autor: Eliška Tatarková